Året i vår dojo - Höst

 

 

 

Yoshinken

  Hösten, den vackraste av årstider
Ritsuzen; visar kråkans riktning genom
Ljudet av fallande frusna lövommar
   
       
 

 

Fyra Årstider

Sommar
Höst
Vinter
Vår 

 

 

 

   
 

Att studera årstiderna i Ritsuzen hjälper till för att få en förståelse för hur vi ska

använda det enkla för att nå effektivitet i budon.

 


Text och bilder av Åke Wall