Året i vår dojo - Vinter

 

 

 

Yoshinken

  Vintern, den vackraste av årstider
Snön lyser upp det mörka och lägger naturen
i en dämpad tystnad vid fallande snö.
Kylan förstärker vindens riktning i Ritsuzen
   
       
 

 

Fyra Årstider

Sommar
Höst
Vinter
Vår 

 

 

 

   
 

Att studera årstiderna i Ritsuzen hjälper till för att få en förståelse för hur vi ska

använda det enkla för att nå effektivitet i budon.

 


Text och bilder av Åke Wall